شیرازگردی

مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی، مشهور به «سعدی» در اوایل سده هفتم شده ه.ق در شیراز دنیا آمد. سعدی شیرازی بزرگترین شاعری است که پس از فردوسی در آسمان ادب فارس درخشده است و هنوز نیز می درخشد. وی در سال ۶۹۰ ه.ق در شیراز در گذشت.

نخستین جهانگردی که از آرامگاه سعدی نام برده، «ابن بطوطه» جهانگرد مراکشی است که در سال ۷۴۸ ه.ق ، یعنی ۵۷ سال پس از مرگ سعدی از آرامگاه وی بازدید کرده است.

برپایه مدارک موجود آرامگاه سعدی در سده گذشته بارها تعمیر و بازسازی شده است. کریمخان زند در سال ۱۱۸۷ ه.ق آن را از نو بنا کرد. وی بنایی آجری و دو طبقه بنا کرد که دو اتاق در دو سوی آن قرار داشت. مزار سعدی در اتاق شرقی در طبقه  زیرین آن قرار داشت و دور آن نرده های چوبی و منبت کاری شده قرار گرفته بود. بعدها اتاق غربی مدفن «شوریده شیرازی» یکی از شاعران بنام سده سیزدهم ه.ق در شیراز شد.

باغ ارم یکی از مشهورترین باغ های شیراز است که در شمال شیراز است و در خیابان ارم جای دارد و درختان سروناز آن شهرت دارد.

پیشینه این باغ به دوران سلجوقی باز می گردد و در تمام دوران آل اینجو پابرجا بوده است و در دوران زندیه نیز کریم خان زند در سازندگی و بهسازی این باغ اقداماتی انجام داد.

در روزگار پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار عمارتی سه طبقه و زیبا به سبک قاجاریه درآن ساخته شد که از نظر معماری، نقاشی، کنده کاری، گچ بری و کاشی کاری از شاهکارهای این دوره می باشد که تاکنون باقی مانده است. برجسته ترین ویژگی این بنا، ایوان مرکزی دوطبقه آن است.که در بالای طبقه اول قرار گرفته و مقابل طبقات دوم و سوم واقع شده است.

هم اکنون از این باغ به عنوان باغ گیاه شناسی استفاده می شود.

حافظیه، آرامگاه خواجه شمس الدین محمد متخلص به حافظ و ملقب به لسان الغیب است که در سال ۷۲۶ ه.ق در شیراز به دنیا آمد و در همین شهر نیز به کسب علم ودانش مشغول گردید.

حافظ از شاعران بنام و پرآوازه سده هشتم ه.ق می باشد که با گذشت قرن ها از مرگ وی، هنوز دیوان او به بان  های مختلف در سراسر جهان اپ می گردد. دیوان حافظ متجاوز از شش هزار بیت است که دربرگیرنده قصیده، غزل، مثنوی، رباعی و قطعه می باشد و عمده شاهکار حافظ، غزلیات اوست.

 وی در سال ۷۹۱ه.ق چشم از جهان فروبست و او را در گورستان مصلای شیراز به خاک سپردند پس از به خاک سپردن حافظ در مصلی، تا مدتی قبر او بدون ساختمان بود. ۶۵ سال پس از گذشت وی در دوره فرمانروایی میرزا ابولقاسم گورکانی، شمس الدین محمد یغمایی وزیر فرمانروا، ساختمان گنبدی بر تربت حافظ بنا کرد و در جلوی آن حوض بزرگی قرار داشت که از آب رکن آباد پر می شد.

بنای عظیم و باشکوه آرامگاه حافظ در سال ۱۱۸۸ ه.ق در دوران کریم خان زند ساخته شد. این بنا، شامل ایوانی با چهارستون ضخیم سنگی یکپارچه بود که دو قسمت شمال و جنوب آن باز بود و دو اتاق کوچک در دو گوشه آن قرار داشت. آرامگاه در سمت شمالی آن قرار می گرفت و در بخش جنوبی این مکان باغی بزرگ نمایان بود. بر روی تربت حافظ، سنگی مرمرین به دستور کریم خان زند نهاده شد که دو غزل از غزل های حافظ به خط حاج آقاسی بیگ افشار بر آن نوشته شده بود. سنگ کنونی همان سنگ قبر دوران زندیه است. آرامگاه حافظ در دوران قاجاریه بارها بازسازی گردید. بنای امروزی این آرامگاه به دستور علی اصغر حکمت، وزیر فرهنگ و علی ریاضی رئیس فرهنگ فارس با بهره گیری از عناصر معماری زندیه و یادمان های حافظ توسط «آندره گدار» معمار فرانسوی، طراحی شد و به اجرا درآمد.

آرامگاه وی زیارتگاه عاشقانی است که بر سر مزار او می آیند و پس از قرائت فاتحه، تفألی بر دیوانش می زنند. ۲۰ مهرماه به نام روز حافظ نامگذاری شده است.

باغ جهان نما یکی از کهن ترین باغ های شیراز است که در ضلع شمالی چهار راه حافظه و در ضلع شرقی خیابان قرآن جای گرفته است. این باغ در دوره های فرمانروایی آل مظفر و آل اینجو و تا زمان صفویه بسیار سرسبز و آباد بود و در سال ۱۱۸۵ ه.ق کریم خان زند دستور به بازسازی آن را داد. هم اکنون این باغ توسط شهرداری به شکل بسیار زیبایی بازسازی شده است. فضای سبز و گل کاری، این باغ را به یکی از زیباترین باغ های شیراز تبدیل کرده است. در عمارت این باغ نیز موزه تمبر و مدال های قدیمی راه اندازی شده است.

خدمات

راننده

ورودیه

راهنمای گردشگری

قیمت به ازای هر نفر - ۵۰۰/۰۰۰ ریال